Hüseyin Ergül

Hüseyin Ergül

EĞRİSEL BOYUTLAR VE ZAMAN BAĞLARI

Bir Daire alanı ile çevresi arasındaki oran 6’ncı boyut sayısıdır. Bu sayı 0,42 cm’dir. Özünde (0,42.r) r=1cm için 0,42 olur. R’nin yarıçap olması şu çıkarımı doğrular. Yarıçapının 0,42 si o dairenin 6’ncı boyutudur. Eğrisel yolla ilgilidir. Yarıçap doğrusaldır. Çap dairesel yüzeyin dördüncü boyutudur.
Dairede 4’ncü boyutun yanı sıra, eğrisel bir yolla ortak noktaları ile hem doğrusal, hem de eğrisel yol alışta rol oynar. 4’ncü boyut doğrultusunda uygulanan kuvvet ettiği cisme iki türlü yol aldırır. 1) Eğrisel yol 2) İlerleme, yer değiştirme yolu. Bu yolun oransallığı, 4’ncü boyutun yarısı ile ilgilidir.

d4 / 2 ╬ r

Bir dairenin alan ve çevre arasındaki 6’ncı boyut, yarıçapın 0,42’si kadardır.

r=10 cm ise; b6

d6 = 0,42.10=4,2 olur.

Bu sayı “1an” denilen zaman biriminin 10 katına özdeştir. Boyutlar arası ilişkilerin yeni kesitleri yenilikler getirir.

d4 ╬ 2r

d4/2 ╬ 2r

r’nin içinde 4’ncü boyut vardır. r’nin hareket ve oluşumundan 6’ncı boyut doğar. Yaylar eğrisel boyuttur. Doğrusal özdeşi vardır. Zaman sabit kalmak üzere “1an” = 0,42 cm derece, alansal hız ile, çizgisel hız arasındaki oranı bilmek gerekir. R’nin değişkeni ile değişecek alanı (rn) sembolü ile gösterelim. (rn), ardışık sayılarla artış gösterdiğinde,
S(V)1 = 2,66 (rn)2 = 2,66.1 = 2,66
S(V2) = 2,66.22 = 2,66.4 = 10,64
… DEVAMI VAR

DÜNYA ZAMANI
HÜSEYİN ERGÜL
“EYBİYOLCU”

Önceki ve Sonraki Yazılar