Hüseyin Ergül

Hüseyin Ergül

İki Deney/Bir Sonuç (1)

Silindir şeklindeki bir cismin, düzlem yüzeyin değişim ve dönüşümü ile oluştuğunun bilincindeydi. Silindirin alt ve üst tabanları bu dönüşümde yüzeysel olarak yoktu.
Fakat, eğrisel ayrıtın sınırladığı, düzlem söz konusu idi. Bu iki düzlem özdeşti. Ve düzlemle doldurulabilirdi. Öyle de yapılarak oluşan cisme silindir adı verilmiş.
Bir silindirin yüzey ölçümü, yanal yüzey (eğri yüzey), taban denilen iki özdeş daire yüzeyinin toplamına eşittir.

a

bİmsülatif Sayıbilim, dairenin alanını Pi sayısı olmadan bulur. Bu nedenle iki dairenin alanları toplamı, 2.2,66 r2 ile bulunur.

S= 5,32 r2

Diktörtgen olan yanal yüzeyin ölçümü S= a.b şeklinde bulunur.
Yüzey, cisme, silindire dönüşünce, ayrıtlardan biri, silindirin yüksekliği (h), öteki ayrıt, dairenin çevresi olur. (ç).
Böyle olunca yanal yüzeyin ölçümü
​​S, yanal = h.çevre yani
​​
S=h.6,35.r formülü ile bulunur.

Genel yüzey=2.Daire yüzeyi + Yanal yüzey

S, genel = 5,32 r2 + 6,35.r.h

S= r(5,32 r + 6,35.h)

Sözlü Anlatım: Yarıçapın 5,32 katı, yüksekliğin 6,35 katı ile toplanır. Toplam yarıçap ile çarpılır.
Pi sayısı yoktur. Yer almaz.
İmsülatif Sayıbilimde, İmsülalitif Sayıbilim formülleri geçerlidir.

Dünya Zamanı
HÜSEYİN EROĞLU
“EYBİYOLCU”

Önceki ve Sonraki Yazılar