Hüseyin Ergül

Hüseyin Ergül

“YEDİNCİ BOYUTA GİDEN YOL”

Boyut anlayışının genişlemesi ile yeni kavram ve tanımlar doğmaktadır.
Çünkü herhangi bir cismin boyut sayısının çok sayıda olması gerekmiyor. Cisme göre yeter ve gerek şartları taşıması yeterli olur. Sonsuz boyut var demek, bir ya da birçok cisimde var demek değildir.
Sonsuz boyutluluk, cisimleşmenin sınırlandırılmasının gereksizliğine işaret eder.
İlk tanım olan uzunluk, yükseklik, genişlik gibi özelliklerin her birine boyut denir.
Bu üç kavramın anlayış ve ölçüm disiplinlerine göre getirilen sınırlar artık, yetersiz kalmaktadır.
Çünkü her madde cisim değildir. Cismin sınırlı bir tanımı vardır. Özellikleri de sınırlıdır. Cisimden cisme değişir.
Oysa madde, cisimden farklı bir şeydir. Ve maddenin ölçülebilir boyutları vardır.
Maddesel bir yapının, boyutsal ölçümlemesinde kullanılan yöntem, yöntemlere uygun ölçümler yapılabilir.
Bu nedenle yedinci boyutu, moleküler yapıda aramanın sakıncası yoktur.
Zaten, birinci, ikinci… (en)inci boyut sıralaması bir keyfiyettir.
Her moleküler yapıda yedinci boyut sınırlılığı da yoktur. 8, 9, 10… gibi boyutlar devrede olur.
Maddelerin, yapılarını, yapı oluşumlarını değişim ve dönüşümlerini anlamak adına, madde de yeni boyutlar, yeni ufuklar açacaktır.

Dünya Zamanı

Önceki ve Sonraki Yazılar