Hüseyin Ergül

Hüseyin Ergül

YEDİNCİ BOYUTUN GETİRDİKLERİ - 2

Alüminyum elementinin bir atomundaki elektronların orbitallere dağılımı
13 Al à 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1,
2+2+6+2+1=13 Var olan Elektron sayısı.
Orbital elektron kapasite sayısı 13+5=18
Orbital kapasite tamamlayıcı elektron sayısı: 5
(P orbitali 6 elektron alır. 1 tane var. 6-1=5)
Bu, bir tane Alüminyum atomunun elektron ve yörüngeleriyle ilgili ayrıntılarını inceleyebiliriz.

YÖRÜNGE BİLGİLERİNE GÖRE:
* Orbital elektron kapasitesi: oek:18
* Kapasite tamamlayıcı elektron sayısı: ktes:5
* Var olan elektron sayısı: ves:13
* ves 13 + ktes 5 = 18 Orbital kapasitesi elektron sayısı.
* 3 Tane birincil yörüngesi var. K,L,M.
* Yörünge elektron kapasite sayısı=2+8+18=28
* Yörünge tamamlayıcı elektron sayısı:10

YEDİNCİ BOYUT ETKİSİNE GÖRE:
Bir Elektronun küresel bir yüzeyde kendine düşen alan 6 birim karedir. (6b2)
Buna göre:
18.6=108 b2
5.6=30 b2
13.6=78 b2
28.6=168 b2
6.10=60 b2
60+30+78=168 b2
Buradaki bilgilerin ayrıntıları:
168: Yörünge elektron kapasite yüzeyi
6.5=30, Orbital elektron kapasite tamamlama yüzeyi
6.13=78, Var olan elektronların yüzeyi.
6.10=60, Yörünge elektronları tamamlayıcılar yüzeyi.
Yörünge elektron kapasite yüzeyi= Orbital elektron
Kapasite yüzeyi+Yörünge elektron tamamlama yüzeyi
Bu bilgilerden hareketle, tüm elektron bulutlarının, maksimum ve minimum kapasitelerle ilgili yüzeyler bulunur. Ayrıca, küresel yapıların hacimleri bulunur. Burada öncelikli olarak, elektronlarla ilgili alanlar bulunur. Çekirdeğe geçiş sonra yapılır olacak. Yüzeylerde birim kare (b2) denmesinin nedeni, var olan birimlerin dışında, önerilecek bir birim oluşu nedeniyledir. Bir tane (1), atom denildiğinde, tamsayı olan1, sembolü kullanıldığı için, bir atomun hacmi denildiğinde de tamsayı olan 1, kullanılır. Bu normaldir. Ve ayrıca her parça kendinin bir bütünüdür. (Sekuraltı Felsefe, İSBM Kuralı) Ve bir kürenin hacmi:
Ve=(re)2.çap, r=1 birim alınırsa V=4,5 birim küp olur. (b3)
4,5 birim küplük hacmin içinde, çekirdeğin hacmi ve elektron bulutlarının hacmi olur.
02 MART 2023 / DÜNYA ZAMANI / HÜSEYİN ERGÜL / “EYBİYOLCU”

Önceki ve Sonraki Yazılar