Hüseyin Ergül

Hüseyin Ergül

PARAMONEY-UYDURUKÇA

İngilizce karşılığı MONEY (Mani) olan, Türkçe karşılığı PARA olan takas

aracıdır.

Takas aracının asıl fonksiyonu değişim için, yani değiş tokuş için (araç)

olmasıdır.

Paraların üzerinde yazan rakamlar uydurukçadır.Paraların satınalma

güçleri ,bu rakamlara göredir.Yani uydurmadır.

Ayrıca uydurukça rakamlar, ulus,millet denen popülasyonlara göre

değiştiğinden uydurukçanın katlarca uydurukçasını yansıtırlar.Bu nedenle

görevleride uydurukçadır.

Trilyonlarca sayıdaki para bir damla suyun yerini tutmaz.Bir buğday tanesinin

yerini tutmaz.Teneffüs ettiğimiz havanın bir solukluğunun yerini tutmaz.

Aslına bakılırsa, kendiside uydurmadır.Uydurukçalığı onu tapılır duruma

getirmiştir.Onu kullananlar ve sahip olanlar için vazgeçilmezdir.Böyle bir

inanca dönüşmüştür.Kısaca Tanrı gibi tapılır olmuştur.

Oysa, halbuki, yaşam için, insan yaşamı için gerek ve şart olan koşullardan

hiçbirini taşımaz.

Gömlek değiştirmiş akıllar için, Dünya'da hiçbir şey vazgeçilmez değildir.Dünya'nın kendisi bile.

Gerçek bu iken, Sekuraltı Felsefe ,para yerine(puan) sistemini geliştirmiştir.Dünya'ya gelen her bireyin kimlik kartina ömür boyu yetecek

puan yüklenir.

Yaşam gerçeği için gerekli olan temel, ihtiyaçlar, (gereksinmeler)puan karşılığı

değiştirilir.

Bu kavram etrafında yeni disiplinler oluşturulur. Zengin,fakir gibi kavramlar

onlara göre sınıflar ortadan kalkar.

Yalan, hile,hurda,hırsızlık,sahtecilik,gibi davranışlar insan yaşamından çıkar.

Her çeşit silah üretimine son verilmiş olur.İnsanlığın ilkelliği adına gelecek

nesiller için belgesel niteliğinde bir müze yapılabilir. Gelecek bin yılların insanları için ,bu kadarı da olur.

Önceki ve Sonraki Yazılar